Raport dobowy RCB

Polecamy

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

POMOC DLA BEZDOMNYCH

Gościmy

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Ptasia grypa - ostrzeżenie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii wydali apel do hodowców drobiu.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Państwa gospodarstw. Główną przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Jednocześnie informujemy, że od 28 grudnia 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091). W rozporządzeniu zawarte są zakazy i nakazy nałożone na hodowców drobiu.

Pobierz:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091) - PDF

Informacja dla hodowców - PDF

 

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl