Nie zostawiaj dziecka w samochodzie!

Wraz ze wzrostem temperatury, coraz większe zagrożenie stanowi pozostawienie osób i zwierząt w zamkniętym pojeździe, narażonym na bezpośrednie działanie słońca i wysokiej temperatury. Przypominamy o niebagatelizowaniu tematu i reagowanie w sytuacji stanowiącej zagrożenie życia. 

Samochód zbudowany z metalu i szkła bardzo łatwo pochłania promieniowanie cieplne. Warunki panujące wewnątrz pojazdu przypominają szklarnię. W takich warunkach nie można pozostawić dziecka ani zwierzęcia nawet na chwilę bez opieki! Wystarczy kilkanaście minut, by pojazd nagrzał się do temperatur zagrażających zdrowiu i życiu. Problemu nie rozwiązuje pozostawienie uchylonego okna!

Zwracajmy uwagę na pojazdy które mijamy podczas spacerów czy zakupów. Nie bójmy się reagować. W przypadku gdy pozostawione w samochodzie dziecko przejawia trudności w oddychaniu lub wykazuje objawy niepokoju, wezwijmy służby ratunkowe - Policję, Straż Pożarną, Pogotowie ratunkowe. Szybka reakcja może ocalić czyjeś życie!

Osobie, która naraziła na niebezpieczeństwo dziecko lub zwierzę, grozi odpowiedzialność karna zgodnie z art. 106 Kodeksu wykroczeń kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl