Zachowaj bezpieczeństwo nad wodą!

Zbliżający się okres wakacyjny oraz ładna pogoda sprzyjają wypoczynkowi organizowanemu nad rzekami, jeziorami i morzem. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie zaleca zachowanie ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa może skończyć się tragedią.

Od okresie 1 kwietnia 2017 - 1 czerwca 2017 utonęło już 69 osób, również osoby w województwie zachodniopomorskim. W zdecydowanej większości przypadków wina za wypadku spoczywa na ludziach.

Nie pływaj po alkoholu!

Jedną z najpowszechniej lekceważonych zasad bezpieczeństwa jest wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Niebezpieczeństwo występuje również po wypiciu przysłowiowego "jednego piwa". Każdy organizm w zależności od warunków fizycznych i atmosferycznych, zupełnie inaczej reaguje na alkohol. Reakcja organizmu na alkohol spożyty w wysokiej temperaturze może być trudna do przewidzenia.

Za bezpieczeństwo odpowiada zarządca

Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze wodnym jest jego zarządca. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym zobowiązany jest umieścić, w ogólnie dostępnym miejscu, informacje dotyczące zasad korzystania z niego, ograniczeń i sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami telefonów. Korzystając z danego obszaru, należy przestrzegać jego regulaminu. Kara grzywny zostanie również nałożona na tego, kto będąc w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi w ruchu lądowym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym.Wszystkie te kwestie reguluje Ustawa z dnia 28 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

  • Przypomnijmy raz jeszcze najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa nad wodą:
  • nie wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu – najczęściej toną osoby pijane;
  • nie kąpiemy się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
  • nie wchodzimy do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
  • po wejściu do wody najpierw schładzamy okolice serca, karku oraz twarzy;
  • nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze musi czuwać ktoś dorosły;
  • nie próbujmy przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
  • nie skaczemy do wody z dużej wysokości – takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;
  • dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających miały na sobie założony kapok;
  • podczas skurczu mięśni nie wpadajmy w panikę. Kiedy coś takiego nam się przydarzy starajmy się wezwać pomoc. Jeśli w pobliżu nie ma nikogo, należy położyć się na plecach, spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przyciągając ją do siebie, wyprostować nogę w kolanie i starać się dopłynąć powoli do brzegu.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl