Raport dobowy RCB

Polecamy

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

POMOC DLA BEZDOMNYCH

Gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Używajmy odblasków!

Miesiące jesienne i zimowe to okres wczesnego zapadania zmroku oraz słabej widoczności z powodu mgieł, opadów deszczu i śniegu. Zagrożeniem jest występująca śliskość jezdni. Nie mniejsze zagrożenie z tego typu warunków wynika dla pieszych, szczególnie tych poruszających się poza terenem zabudowanym. Warto przypomnieć, że pieszy bądź rowerzysta z odblaskiem jest widoczny z odległości około 300 metrów, podczas gdy osoba bez odblasku jest dostrzegana przez kierowcę z odległości zaledwie 35 m. Podając takie twierdzenie, wszyscy obdarowani zobowiązali się, używać odblasków każdego dnia - nie tylko „od święta”. Najtrudniejsze tygodnie roku pod wglądem warunków drogowych wciąż są jednak przed nami. Zarówno kierujący jak i piesi muszą już teraz dostosować się go do zmiennej pogody i pogarszającej się widoczności. Piesi, szczególnie dzieci i seniorzy, zawczasu powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i nosić je tak, aby były widoczne w światłach samochodu. Obowiązek taki dotyczy terenów niezabudowanych - jednak zachęcamy do używania ich wszędzie gdzie widoczność jest mniejsza od optymalnej. Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.
Przypomnijmy kilka zasad, które podnoszą bezpieczeństwo pieszych na drodze. Pieszemu nie wolno:

 • wchodzić na jezdnię spoza przeszkody,
 • poruszać się niewłaściwą stroną jezdni,
 • poruszać się jezdnią, gdy można poboczem lub chodnikiem,
 • przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu,
 • przebiegać tuż przez pojazdem,
 • wkraczać na przejście dla pieszych przy czerwonym świetle lub zielonym migającym,
 • wchodzić na jezdnię bez upewnienia się czy nie nadjeżdża pojazd,
 • poruszać się ruchliwą jezdnią dwójkami zamiast „gęsiego”.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym).
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści. Ponieważ widoczność rowerzysty w ruchu drogowym jest bardzo ważnym aspektem jego bezpieczeństwa, przypominamy o obowiązkowym wyposażeniu rowerów w światła: z przodu i z tyłu, oraz element odblaskowy z tyłu.
Prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać:

 1. światła:
  - z przodu - światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
  - z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
 2. skutecznie działające hamulce,
 3. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przenikliwym dźwięku.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl