Pomoc bezdomnym w sezonie zimowym 2018/2019

Rozpoczął się sezon zimowy 2018/2019. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie przypomina, iż funkcjonują bezpłatne numery telefonów, pod którymi osoby bezdomne mogą uzyskać informację o placówkach udzielających wsparcia - noclegowniach i jadłodajniach. Infolinia przeznaczona jest także dla wszystkich, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

BEZPŁATNA INFOLINIA:

800 170 010 - stacjonarny,
696 031 168 - z telefonów stacjonarnych.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu świdwińskiego o wzmożoną czujność oraz powiadamianie odpowiednich służb o osobach bezdomnych pozostających bez schronienia. Każda Państwa reakcja może uratować życie drugiej osobie. Przypominamy również o innych numerach alarmowych:

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY – 112,
POLICJA – 997,
STRAŻ POŻARNA – 998,
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999,
STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDWINIE – 94 364 80 22 (sekretariat), 94 364 80 18 (komendant),
STRAŻ MIEJSKA W POŁCZYNIE-ZDROJU – 94 712 84 79.

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju współpracuje z koszalińskim kołem Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. W ich ramach wydzielono 2 miejsca: jedno noclegowe i jedno w noclegowni. Kontakt pod numerem: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie, ul. Mieszka I 16, 75 -129 Koszalin, tel. 94 318 56 21. Z tej formy pomocy korzysta również Urząd Gminy Rąbino, który przygotował 3 miejsca dla osób bezdomnych w tym 1 miejsce noclegowe, 1 w noclegowni i 1 w ogrzewalni. W Świdwinie 14 miejsc noclegowych przygotowało Stowarzyszenie „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, ul. Drawska 26 78 -300 Świdwin, tel. 94 365 47 86. Urząd współpracuje również ze Stowarzyszeniem Pomocy Nieuleczalnie Chorym i Bezdomnym „Pro-Bono”, Li nowo 8, 78 -425 Biały Bór, tel. 94 373 90 47 w którym przygotowano 37 miejsc noclegowych. W przypadku zauważenia osoby w potrzebie - reagujmy! Każda reakcja może uratować czyjeś życie!

Do pobrania również informator o formach pomocy osobom bezdomnym w formacie PDF.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl