28 maja - ćwiczenie RENEGADE

W dniu 28 maja 2019 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje krajowe ćwiczenie "RENEGADE-19". Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.

W dniu 28 maja 2019 r. podczas ćwiczenia mogą zostać przeprowadzone głośne próby syren alarmowych na terenie powiatu świdwińskiego.

W ramach głośnej próby syren alarmowych, uruchamia się sygnały alarmowe, dźwiękowe, zgodnie z tabelą sygnałów alarmowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

  • „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut) oraz
  • „Odwołania alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl