Orkany, huragany, trąby powietrzne

Orkanem w Polsce określa się wiatr, których prędkość przekracza 33 m/s (siła wiatru oznaczonego na skali Beuforta jako huragan, lecz orkan jest wiatrem o nieco innej strukturze). Orkany powodują bardzo duże zniszczenia (pozrywane dachy domów,liczne zniszczenie ogrodzeń, powalone drzewa, zerwane linie energetyczne). W innych częściach świata zjawisko to określa się również jako tajfun, huragan, cyklon. Do pomiaru prędkości wiatrów używa się skali Saffira-Simpsona, opracowanej  w 1969 roku przez inżyniera Herberta Saffira oraz dyrektora National Hurricane Center Boba Simpsona.

Prędkość wiatru szacowana jest na podstawie średniej minutowej. Ciśnienie atmosferyczne w centrum huraganu jest przybliżeniem. Skala dzieli huragany/orkany według pięciu kategorii:

 • kategoria 1 - wiatr o prędkości 119-153 km/h (33-42 m/s). Brak większych zniszczeń wśród budynków. Zniszczenia spowodowane głównie przez niezabezpieczone przedmioty, drzewa, przyczepy kempingowe. Przybrzeżne podtopienia oraz niewielkie zniszczenia w portach i marinach.
 • kategoria 2 - wiatr o prędkości 154-177 km/h (43-49 m/s). Zniszczenie pokrycia dachów, drzwi, okien. Poważne zniszczenia roślinności, przyczep kempingowych, itp. Zniszczenia w portach i marinach spowodowane podtopieniami. Niektóre jednostki mogą zerwać cumy.
 • kategoria 3 - wiatr o prędkości 178-209 km/h (50-58 m/s). Niewielkie zniszczenia mniejszych budynków, z możliwością uszkodzeń ścian osłonowych. Całkowite zniszczenie przyczep kempingowych. Podtopienia w rejonie przybrzeżnym może spowodować zniszczenie mniejszych budynków i uszkodzenie większych konstrukcji. Możliwość podtopienia terenów położonych w głąb lądu.
 • kategoria 4 - wiatr o prędkości 210-249 km/h (59-69 m/s). Duże zniszczenia ścian osłonowych, możliwość całkowitego zerwania dachów z mniejszych budynków. Duża erozja nadbrzeża. Możliwość podtopienia znacznych obszarów w głąb lądu.
 • kategoria 5 - wiatr o prędkości powyżej 250 km/h (70 m/s). Całkowite zerwanie dachów domów, budynków użytkowych i przemysłowych. Całkowite zniszczenie niektórych budynków z możliwością całkowitego rozwiania mniejszych konstrukcji. Powodzie na dużym terenie. Niekiedy wymagana całkowita ewakuacja ludności.

Tornado - gwałtownie wirująca kolumna powietrza będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą cumulonimbusa. Trąby powietrzne osiągają różne rozmiary. Zwykle przyjmują postać widzialnego leja kondensacyjnego węższym końcem dotykającego ziemi. Dolna część leja jest często otoczona chmurą odłamków i pyłu. Najczęściej tornada odnotowuje się w Stanach Zjednoczonych jednak w związku ze zmieniającym się klimatem, coraz częściej występują również w Europie (w tym w Polsce).

Do pomiaru siły tornada, od 2007 roku używa się ulepszonej skali Fujity.

 • EF0 – wiatr o prędkości od 105 do 137 km/h (średnica zazwyczaj ok 10m, uszkodzenia dachów domów, wyrywane gałęzie drzew).
 • EF1 – wiatr o prędkości od 138 do 178 km/h (średnica zazwyczaj ok 30m, zerwane dachy, przewrócone i zniszczone przyczepy campingowe).
 • EF2 – wiatr o prędkości od 179 do 218 km/h (średnica zazwyczaj ok 100m, zerwane dachy z solidnych konstrukcji, duże drzewa wyrywane z korzeniami, lekkie samochody podnoszone z ziemi).
 • EF3 – wiatr o prędkości od 219 do 266 km/h (średnica zazwyczaj ok 250m, niszczone całe piętra solidnych domów, uszkodzenia dużych budynków, wykolejone pociągi, podnoszone z ziemi cięższe samochody).
 • EF4 – wiatr o prędkości od 267 do 322 km/h (średnica zazwyczaj ok 500m, solidne domy zrównane z ziemią, samochody wyrzucane w powietrze).
 • EF5 – wiatr o prędkości powyżej 322 km/h (średnica zazwyczaj ok 1000m, domy o silnym szkielecie zrównane z ziemią do fundamentów, samochody stają się pociskami przelatującymi do 100 metrów, wieżowce ze zdeformowaną konstrukcją).

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl