Znoszenie obostrzeń - etap III

18 maja 2020 r. w życie wejdzie III etap znoszenia obostrzeń wprowadzonych w celu minimalizacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Od tego dnia będzie można:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej),
 • prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych,
 • prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację,
 • w transporcie zbiorowym będzie można zająć tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna),
 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
 • w halach sportowych może przebywać: 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2), 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2), 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2), 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2),
 • prowadzić działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowić prace na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowić nagrania fonograficzne i audiowizualne w instytucjach kultury,
 • prowadzić indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie próby i ćwiczenia.

Jednocześnie kontrole na granicy przedłużono do 12 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na stronie: koronawirus.gov.pl

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl