Raport dobowy RCB

Polecamy

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

POMOC DLA BEZDOMNYCH

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Category: Ogólne
Downloaded: 286

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest rekomendacja modelu organizacji systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce. Dokument został opracowany na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przez ekspertów instytutu badawczego NASK i działającego w jego ramach zespołu CERT Polska. Dynamiczny rozwój zagrożeń i incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych oraz użytkowników korzystających z usług oferowanych przez nowoczesne technologie informatyczne powoduje, że zachowanie bezpieczeństwa przestrzeni tworzonej przez te systemy, usługi, wraz z relacjami z użytkownikami – zwanej cyberprzestrzenią – jest obecnie jednym z istotniejszym problemów na poziomie krajowym i międzynarodowym w kontekście konieczności zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania państw, gospodarki i społeczeństwa. Według raportów krajowych, publikowanych przez zespoły reagujące CERT 1 , agencje Unii Europejskiej 2 czy firmy komercyjne zajmujące się bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, technologiczne zagrożenia bezpieczeństwa (np. techniki infekowania szkodliwym oprogramowaniem) są coraz bardziej zaawansowane, a skala incydentów rośnie z roku na rok. Narasta także problem nielegalnych i szkodliwych treści w Internecie. Wzrasta przestępczość opierająca się na nielegalnej działalności w cyberprzestrzeni (np. oszustwa z wykorzystaniem szkodliwego oprogramowania atakującego konta bankowości elektronicznej).

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl