Adresy internetowe

Poniżej przedstawiamy Państwu adresy internetowe do instytucji i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem lokalnym i krajowym.

http://www.swidwin.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=6&strona=1 – Urząd Miasta Świdwin

http://www.polczyn-zdroj.pl – Urząd Miasta Połczyn-Zdrój

http://www.brzezno.pl – Urząd Gminy Brzeżno

http://www.slawoborze.pl – Urząd Gminy Sławoborze

http://www.rabino.pl – Urząd Gminy Rąbino

http://www.swidwin.gmina.pl – Urząd Gminy Świdwin

http://www.meteo.pl/ – Prognoza pogody dla poszczególnych regionów Polski z podziałem na województwa, powiaty, gminy

http://www.czk.pl/ – Serwis Informacyjny Zarządzania Kryzysowego

http://www.krbrd.gov.pl/ – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13 – Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

http://www.rcb.gov.pl/ – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

http://www.ock.gov.pl/ – Obrona Cywilna Kraju

http://www.policja.pl/ – Policja

http://swidwin.policja.gov.pl – Policja Świdwin

http://www.straz.gov.pl/page/index.php – Państwowa Straż Pożarna

http://www.straz-swidwin.pl – Straż Pożarna Świdwin

http://www.zzdw.koszalin.pl/ – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

http://www.gddkia.gov.pl – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

http://www.abw.gov.pl/ – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

http://www.wojsko-polskie.pl/ – Wojsko Polskie

http://www.kolobrzeg.wku.wp.mil.pl/pl/index.html – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

http://www.21blot.wp.mil.pl/pl/index.html – 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

http://www.1slt.wp.mil.pl/pl/index.html – 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

http://www.mon.gov.pl – Ministerstwo Obrony Narodowej

https://mswia.gov.pl – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

http://isap.sejm.gov.pl/ – Internetowy System Aktów Prawnych

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl