Aplikacja RATUNEK

Dzięki aplikacji Ratunek uprawianie turystyki górskiej lub wodnej stanie się bezpieczniejsze. Jest to aplikacja, która w trakcie zgłoszenia wypadku przez osobę potrzebującą pomocy podaje jej dokładną lokalizację (do 3 m). Dzięki zastosowaniu aplikacji Ratunek, ratownicy będą wiedzieć gdzie udać się z pomocą, udzielą jej szybciej i skuteczniej!

 Najważniejsze funkcje aplikacji Ratunek:

- wzywanie pomocy – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, poprzez kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR. W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300 lub numer ratunkowy nad wodą 601 100 100, udostępniony przez operatora telefonii komórkowej Plus i łączy się z właściwą Służbą Ratowniczą,

- lokalizacja osoby potrzebującej pomocy – automatyczne wysłanie informacji z dokładną lokalizacją (do 3 m) osoby dzwoniącej do wybranej Służby Ratowniczej. Wysłanie lokalizacji następuje poprzez SMS w trakcie rozmowy telefonicznej,

– Książeczka Medyczna – pozwala na umieszczenie najważniejszych informacji o aktualnym stanie zdrowia, które mogą być bardzo pomocne dla Służb Ratowniczych lub medycznych w trakcie akcji ratunkowej. Umożliwia również podanie kontaktu do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku.

Aplikacja Ratunek jest jedyną zaaprobowaną i dołączoną do systemu powiadamiania o zgłoszeniu wypadku używanego przez Ochotnicze Służby Ratownicze.

 

Aplikacja umożliwia automatyczne przesłanie SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej i kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR. Numer ratunkowy w górach 601 100 300 i numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 udostępnione przez operatora telefonii komórkowej Plus są zintegrowane z aplikacją.

1.      http://ratunek.eu/i/t1.jpgAplikacja jest dostępna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android (wersja od 4.0), wyposażone w moduł GPS.

2.      Aplikacja jest bezpłatna dla użytkowników.

3.      Ściągnięcie i instalacja aplikacji jest możliwe z poziomu telefonu komórkowego poprzez wejście do Google Play, wybranie i instalację jej na telefonie.

4.      Do prawidłowego działania aplikacji wymagana jest umowa dotycząca danego telefonu komórkowego o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarta z Operatorem Telefonii Komórkowej (umowa na abonament lub na kartę)

 

Wzywanie pomocy

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, która wymaga kontaktu ze Służbą Ratowniczą w górach, czyli GOPR lub TOPR lub na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR należy uruchomić aplikację na telefonie.

W momencie uruchamiania aplikacji na telefonie, na którym nie jest włączona lokalizacja GPS pojawia się komunikat do użytkownika: Do działania aplikacji konieczne jest włączenie lokalizacji GPS. Zrób to teraz i przycisk Rozumiem który przenosi do ustawień.

Jeśli użytkownik nie włączy GPS to nie będzie mógł uruchomić aplikacji.

Po uruchomieniu GPS lub jeśli jest on włączony w telefonie to od razu pojawi się komunikat:

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WYPADKU JEST NAWIĄZANIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ Z RATOWNIKIEM DYŻURNYM GOPR/TOPR/WOPR/MOPR

I przycisk Akceptuje, który pozwala na uruchomienie aplikacji.

Na ekranie komórki pojawią się wtedy dwa przyciski z niebieskim krzyżem i symbolem wody oraz gór podpisane odpowiednio Woda, Góry. Należy wybrać właściwy przycisk Woda lub Góry dotknąc go, a pod nim pojawi się komunikatDotknij 3 razy, aby wezwać pomoc. Wymóg trzykrotnego dotknięcia przycisku ma zabezpieczyć przed przypadkowym wezwaniem pomocy.

http://ratunek.eu/_upload/pliki/732361930.jpg

W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300 lub numer ratunkowy nad wodą 601 100 100, udostępniony przez operatora telefonii komórkowej Plus i łączy się z właściwą Służbą Ratowniczą. Pozwala to na bezpośredni kontakt telefoniczny osoby potrzebującej pomocy z ratownikiem przyjmującym zgłoszenie.

W trakcie ustalania lokalizacji osoby wzywającej pomoc, pod przyciskiem pojawia się komunikat „Ustalanie Twojej pozycji…”

Jak pomoc zostanie wezwana – czyli wtedy, gdy nastąpi połączenie telefoniczne z ratownikiem dyżurnym oraz wysłanie informacji SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej do Służby Ratowniczej, kolor półokręgu zmienia się na czerwony, a pod przyciskiem pojawia się komunikat „Pozycja wysłana do ratowników!”.

Wzywanie pomocy przy ograniczonym zasięgu telefonii komórkowej

Działanie aplikacji w warunkach optymalnych pozwala na wezwanie pomocy poprzez połączenie telefoniczne z właściwą dla danej lokalizacji użytkownika Służbą Ratowniczą oraz na wysłanie wiadomości SMS z informacją o jego lokalizacji. W sytuacji ograniczonego zasięgu telefonii komórkowej aplikacja próbuje połączyć się telefonicznie ze Służbą Ratowniczą, jeśli to okaże się niemożliwe to dąży do wysłania informacji z lokalizacją osoby dzwoniącej. W takiej sytuacji, po wysłaniu wiadomości SMS, na ekranie aplikacji pojawia się komunikat „Pozycja wysłana do ratowników!”.

Niemniej należy pamiętać, że zgodnie z regulaminem WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WYPADKU JEST NAWIĄZANIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ Z RATOWNIKIEM DYŻURNYM GOPR/TOPR.

Książeczka medyczna

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na Nas obowiązek uprzedniego zarejestrowania zbioru danych wrażliwych zawartych w Książeczce Medycznej. W związku z tym do momentu rejestracji zbioru opcja wprowadzania danych do Książeczki Medycznej będzie zablokowana. Od momentu uzyskania rejestracji zbioru udostępnimy funkcjonalność Książeczki Medycznej o czym poinformujemy na niniejszej stronie. Jest do podyktowane bezpieczeństwem Użytkowników i zabezpieczeniem podawanych przez nich poufnych danych osobowych.

W Książeczce Medycznej użytkownik aplikacji może podać istotne dla jego obecnego stanu zdrowia informacje.

Wypełnienie Książeczki Medycznej jest dobrowolne i może nastąpić w dowolnym momencie. Jej niewypełnienie nie ma wpływu na działanie aplikacji Ratunek. Podane w Książeczce Medycznej dane można zmieniać, uzupełniać i usunąć w dowolnym momencie.

Książeczka Medyczna - dane do uzupełniania:

http://ratunek.eu/_upload/pliki/1403970471.jpg

Dostęp do danych, które umieścisz w Książeczce Medycznej będą miały Służby Ratownicze tylko w sytuacji, w której wezwiesz pomoc, a ratownik zdecyduje, czy dostęp do tych danych jest konieczny. Do momentu wezwania pomocy, Służby Ratownicze nie mają o Tobie żadnych informacji.

Szczegóły w Polityce Prywatności dostępnej w zakładce Regulamin.

W trakcie zgłoszenia wypadku ratownik pyta o dane, które już teraz możesz wpisać do Książeczki Medycznej. Ich zapisanie w Książeczce skróci czas wzywania pomocy, a także zabezpieczy Cię w sytuacji bardzo ciężkiego wypadku, kiedy podawanie takich danych może być dla Ciebie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe, a dla ratownika niezwykle pomocne.

Co mogą ratownicy dzięki aplikacji?

Aplikacja została tak opracowana, żeby odpowiadać na potrzeby użytkowników i ratowników w sytuacji, która wymaga szybkiego i skutecznego udzielenia pomocy osobie poszkodowanej.

Dzięki aplikacji ratownicy będą mogli:

1. Szybko poznać dokładną lokalizację (do 3 m) osoby potrzebującej pomocy,;

2. Po przyjęciu zgłoszenia, mieć na żądanie dostęp do lokalizacji osoby poszkodowanej,;

3. Mieć informacje o stanie baterii w telefonie poszkodowanego,;

4. Dodzwonić się do poszkodowanego w dowolnym momencie,;

5. Wysłać wiadomość SMS do poszkodowanego,;

6. Na żądanie mieć dostęp do zapisanych w Książeczce Medycznej danych o stanie zdrowia osoby potrzebującej pomocy.

Dzięki aplikacji ratownicy będą bardzo szybko znali lokalizację poszkodowanego, będą również dysponować większą o nim wiedzą i mieć możliwość stałego z nim kontaktu, przez co będą mogli udzielić mu odpowiedniej dla jego stanu zdrowia pomocy, szybciej i skuteczniej.

Pobierz aplikację  http://ratunek.eu/i/d.jpg

Więcej informacji: http://www.ratunek.eu

 

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl