Barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi jest gatunkiem rośliny zielnej, pochodzącym z rejonu Kaukazu. W połowie ubiegłego wieku miał być idealną rośliną pastewną wykorzystywaną w produkcji paszy dla bydła. Jednak przez silnie toksyczne i alergizujące właściwości uprawy porzucono, a roślina trafiła do najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w Polsce.

Barszcz Sosnowskiego jest niezwykle ekspansywnym chwatem i stanowi olbrzymie zagrożenie dla roślinności chronionej, wypierając ją z ekosystemu. 

Włoski na łodygach i liściach wydzielają parzącą substancję, u ludzi powodującą zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy i zapalenie spojówek. Barszcz jest równie niebezpieczny dla zwierząt, szczególnie gospodarskich – rani wymiona krów mlecznych, a przy spożyciu powoduje oparzenia przewodu pokarmowego i krwotoki.

 

Gminy naszego województwa, a także właściciele nieruchomości, na których pojawił się barszcz, rokrocznie podejmują działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się tej rośliny. Niestety barszcz Sosnowskiego jest niezwykle trudny do zwalczenia i akcja jego niszczenia trwa zwykle kilka lat. 

Stanowiska barszczu można niszczyć ręcznie lub mechanicznie (poprzez wykopywanie roślin lub ścinanie kwitnących pędów) oraz chemicznie, przy czym optymalnym rozwiązaniem jest działanie konsekwentne i skoordynowane w dużej skali, z użyciem różnych metod w zależności od wielkości populacji i miejsc jej występowania.

Podczas zwalczania barszczu należy przestrzegać przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość odniesienia podobnych do oparzenia, trudno gojących się ran.

Dodatkowe informacje na temat szkodliwości barszczu Sosnowskiego oraz metod jego zwalczania można znaleźć w załączonej poniżej ulotce, opracowanej przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

 

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl