Ważne adresy i numery

Wykaz numerów i adresów alarmowych:

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY – 112
POLICJA – 997 
STRAŻ POŻARNA – 998 
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 
POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 
POGOTOWIE GAZOWE – 992 
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE – 993 
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE – 994 
NUMER RATUNKOWY NAD WODĄ – WOPR – 601 100 100
NUMER RATUNKOWY W GÓRACH – TOPR/GOPR – 601 100 300

POMOC DLA BEZDOMNYCH – 800 170 010, 696 031 168
 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDWINIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 18A
78 – 300 ŚWIDWIN 
94 365 05 11 – DYŻURNY
94 365 05 13 – FAX

KOMISARIAT POLICJI W POŁCZYNIE-ZDROJU
UL. GRUNWALDZKA 36
78-300 ŚWIDWIN
94 382 12 11
94 382 12 13 – FAX


POSTERUNEK POLICJI W SŁAWOBORZU
UL. LIPOWA 6
78-314 SŁAWOBORZE
94 365 05 73
94 365 05 75 – FAX

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
UL. ARMII KRAJOWEJ 23 
78 – 300 ŚWIDWIN 
94 365 24 81
94 365 24 82
94 365 00 50 – FAX

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
UL. DRAWSKA 38 
78 – 300 ŚWIDWIN
94 365 26 84
94 365 30 24
694 493 753 – NUMER ALARMOWY 

POWIATOWY INSPEKTOR WETERYNARII 
UL. POŁCZYŃSKA 18
78 – 300 ŚWIDWIN 
94 365 22 06

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO 
UL. KOŁOBRZESKA 43 
78 – 300 ŚWIDWIN 
94 365 62 47

PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIE-ZDROJU 
UL. SZPITALNA 5 
78 – 300 ŚWIDWIN 
94 366 18 47 – REJESTRACJA
94 366 18 07– SEKRETARIAT 
94 366 18 18 – FAX

STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDWINIE
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
78 – 300 ŚWIDWIN 
94 364 80 22 – SEKRETARIAT
94 364 80 18 – KOMENDANT
510 157 569 – KOMENDANT
510 157 594 – STRAŻNIK
506 491 309 – STRAŻNIK


ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
UL. ARMII KRAJOWEJ 21 
78 – 300 ŚWIDWIN
94 365 23 56

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA 
UL. SŁOWIAŃSKA 9 
78 – 300 ŚWIDWIN 
94 365 27 85
94 365 26 79 – FAX


ZARZĄD REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 
UL. DRAWSKA 32 
78 – 300 ŚWIDWIN 
94 365 25 51

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ODDZIAŁ ŚWIDWIN
PLAC SYBIRAKÓW 2
78 – 300 ŚWIDWIN 
600 884 310

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
UL. ARMII KRAJOWEJ 23
78 – 300 ŚWIDWIN 
94 365 69 80
94 365 69 81
94 365 69 82 – FAX

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl