Akty prawne

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego opiera swoje funkcjonowania na podstawie aktów prawnych, których zbiór prezentujemy poniżej.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm..)

Ustawa o policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.)

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534)

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204)

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.)

Ustawa o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 333 z późn. zm.)

Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 851 z późn. zm.)

Ustawa o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 886 z późn. zm.)

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209)

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904 z późn. zm.)

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl