Obrona cywilna

Do zadań oddziału obrony cywilnej należy prowadzenie spraw dotyczących:

  1. kierowania oraz koordynowania przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej;
  2. opracowywania planu obrony cywilnej województwa; nadzoru nad opracowywaniem takich planów w organach samorządu terytorialnego;
  3. sporządzania programu doskonalenia obrony cywilnej, w ramach programowania obronnego;
  4. dokonywania oceny stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie;
  5. przygotowania do współdziałania organów i podmiotów realizujących zadania ochrony ludności, w tym prowadzenia i koordynowania szkoleń i ćwiczeń;
  6. przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
  7. tworzenia i przygotowania do działania jednostek obrony cywilnej;
  8. przygotowania warunków do ochrony ludności, zabezpieczenia mienia i produktów żywnościowych, zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń;
  9. zaopatrywania organów i jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych i umundurowania;
  10. funkcjonowania: wojewódzkiego magazynu sprzętu obrony cywilnej, wojewódzkiego warsztatu remontu sprzętu, pracowni kalibracji przyrządów dozymetrycznych.

 

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23 (budynek KP PSP)
78-300 Świdwin

Telefony: 94 365 69 80, 94 365 69 81
Fax: 94 365 69 82
E-mail: wzkol@powiatswidwinski.pl